حریم خصوصی

  1. فروشگاه  Bizimol برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی جلب رضایت مشتریان و کسب اعتبار و اعتماد از هیچ اقدامی دریغ نمی نماید، لذا حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان نیز در همین راستا حائذ اهمیت است.

    فروشگاه قسطیکو هم از جنبه قانونی و هم از جنبه اخلاقی به خوبی امانت دار اطلاعات مشتریان خواهد بود.